FISCALITAT EMPRESES

Per a gestionar les càrregues tributàries de les empreses, partim d’una correcta planificació fiscal. El nostre client necessita una optimització de les càrregues fiscals que es desprenguin de la nostra gestió, sobre la base de la transparència informativa i el servei.

La planificació fiscal evita sancions i en situacions puntuals que puguin ocórrer. Recursos, procediments d’inspecció o comprovació, requeriments en general davant l’administració tributària.