SOCIETATS

  • Servei de comptabilitat amb Pla General Comptabilitat
  • Confecció Impost de Societats.
  • Presentació d’IVA, IRPF i 347.
  • Planificació Fiscal.
  • Assessorament doble imposició.
  • Sistema remot de control comptable de la seva empresa.
  • Inspeccions Tributàries i comprovacions.