ASSESSORAMENT I GESTIÓ EN CONTRACTACIONS I ACOMIADAMENTS

CONTRACTACIÓ

Assessorament i tramitació dels tipus de contracte i clàusules que millor s’adaptin a les necessitats dels nostres clients, així com tot el que fa referència a qüestions de tipus laboral: condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional, modificacions substancials de les condicions de treball, sancions, …

Control de venciments de contractes de treball.

ACOMIADAMENTS

Assessorament en procediments de reestructuració i reorganització empresarial, reducció de plantilla, tancament parcial o total que impliqui acomiadaments col·lectius, …

Assessorament i tramitació d’acomiadaments individuals. Indemnitzacions corresponents.

Representació i assistència davant la Inspecció de Treball i Serveis Territorials.

Representació Col·legiada davant els Jutjats socials i Contenciós Administratiu, prèvia anàlisi i informe del litigi.

  • Acomiadaments
  • Reclamacions de quantitat
  • Drets
  • Sancions administratives

Tramitació de l’Expedient davant el fons de Garantia Salarial (FOGASA).

Representació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació.