IMPOST SOBRE LA RENDA

CAMPANYA DE LA RENDA 2021

del 6 d’abril al 30 de juny

En Grup Pareto ens ocupem de confeccionar i presentar la seva Declaració de la Renda i Patrimoni, la nostra experiència de més de 35 anys, ens permet assegurar-li la correcta aplicació de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El nostre coneixement en bonificacions, prestacions, deduccions, exempcions i mínims aplicables, permetrà que vostè no pagui mes del necessari, confiar en nosaltres és una bona elecció.

També som experts en la Renda de l’Empresari i de l’Autònom, en els rendiments del Lloguer, renda de l’Estalvi i l’assessorem en la tributació de la venda d’immobles.