COMUNITATS DE VEÏNS

Oferim un servei integral d’administració de finques, ens encarreguem de la gestió de les comunitats de propietaris en totes les seves àrees.

Coneixem les veritables necessitats de les Comunitats de Propietaris i la gestió mes actual que requereix una Comunitat de veïns, oferint eficàcia, responsabilitat i transparència en les funcions encomanades.

El nostre departament de Comunitats, amb una llarga experiència en la gestió de les mateixes estarà sempre donant el seu suport als propietaris i orientant-los en les incidències que puguin sorgir.