SERVEIS PER ALS PROPIETARIS

El càrrec d’administrador està permanentment a la disposició de la comunitat.

 

L’administrador també realitza la funció de secretari de la comunitat, estenent les actes de les reunions, realitzant les notificacions, comunicacions, custòdia de documents i en general totes les funcions que legalment li corresponguin.

 

Com a administrador de la propietat i de la comunitat de propietaris es gestionen els interessos de la comunitat:

  • Confecció del pressupost de despeses generals de la comunitat i així determinar les quotes corresponents de cada propietari
  • Administrar la comptabilitat de cobraments i pagaments de la comunitat de propietaris.
  • Administrar la finca i emetre els rebuts de provisions de fons.
  • Fer control de els impagats i els morosos en la comunitat.
  • Assegurança de la comunitat, tramitació i seguiment dels sinistres.
  • Gestió de els industrials per a solucionar ràpidament les avaries que sorgeixin en la comunitat.
  • Atenció continua durant els 12 mesos de l’any. En horari laboral i també via web.
  • Assessorament i consell professional en les qüestions que afecten la comunitat.
  • Administrem la seva finca com vostè necessita