COORDINACIÓ EN REFORMES I REPARACIONS

Els edificis en general i més els que ja tenen certa antiguitat, precisen obres per al manteniment de l’immoble.

El nostre despatx s’encarrega de coordinar els mitjans tècnics i constructius necessaris per a l’exercici de les obres per complir amb els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat.

En compliment legal de l’Administrador de vetllar per a la correcta conservació de l’immoble.