CIVIL, FAMÍLIA I PENAL

Comunitat de propietaris.

Gestió de problemes en la seva comunitat de veïns.

 

Separacions i divorcis.

Ajudem el nostre client amb la gestió legal del qual concorren les separacions, els divorcis o els problemes matrimonials o familiars.

 

Successions.

Servei de testaments, processos de successió judicials i extrajudicials.

 

Arrendaments i Dret Immobiliari.