LABORAL

Realització d’informes jurídics.

Redacció de Contractes.

Indemnització als treballadors.

Reclamacions de quantitat

Condicions de treball d’una persona.

Tramitació de l’Expedient davant el fons de Garantia Salarial.

Acomiadaments i Extinció dels Contractes.

Liquidacions.

Expedients de Regulació d’Ocupació (*ERE) extincions i reduccions de jornada.